Qarabağ uşaqları / Children of Karabagh

Famili Mahmudbəyli / by Famil Mahmudbeyli

1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür. Hər anları təhlükədə, güllə səsi ilə yatıb, oyanan ön cəbhə xəttində yaşayan müharibə uşaqlarının həyatını görürsüz. Bəşəriyyətin ən dəhşətli faciəsi müharibədir. Bu müharibədən, onun törətdiyi fəsadlardan, ən çox əzab əziyyət çəkən uşaqlar olur. Fotolar ön cəbhə xəttində Ağdam, Tovuzun Əlibəyli, Ağdam, Tərtər, (Markeşuvan) Şıxarx və Bakıda çəkilib.

 

June 1 is International Children's Day. You see the lives of war children  every moment living in danger, on the front line under the sound of bullets. The greatest tragedy of mankind is war. Children are the ones who suffer the most from this war and its consequences. The photos were taken on the front line in Agdam, Tovuz's Alibeyli, Agdam, Tartar, (Markeshuvan), Shikharkh and Baku.*** 

 

***

Fotoqraf haqqında

 

Famil Mahmudbəyli (d. 1979, Azərbaycan) Bakı Kooperasiya Universitetinii bitirmişdir. 2012-ci ildən peşəkar fotoqrafiya ilə məşğuldur. Bakı Jurnalistika məktəbi, İnternews Azerbaijan. RealTv-nin əməkdaşıdır. 

About the photographer

 

Famil Mahmudbeyli (b. 1979, Azerbaijan) graduated from Baku Cooperation University. He has been engaged in professional photography since 2012. Baku School of Journalism, Internews Azerbaijan. He is an employee of RealTV.